Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

Επιστροφή του ΕΦΚ των φορολογημένων αποθεμάτων οίνου 2017-2018 ζητά η ΚΕΟΣΟΕ

Επιστροφή του ΕΦΚ των φορολογημένων αποθεμάτων οίνου 2017-2018 ζητά η ΚΕΟΣΟΕ

Πηγή:www.neapaseges.gr

Συνάντηση με την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου με θέμα την επιστροφή του ΕΦΚ των φορολογημένων αποθεμάτων οίνου παραγωγής 2017-2018 ζητά με επιστολή η ΚΕΟΣΟΕ.

Η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει:
Παρά τον μηδενισμό του ΕΦΚ στο κρασί, εξακολουθούν να υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις που απορρέουν από το καθεστώς χρονικής ισχύος του φόρου, οι οποίες επενεργούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία ο ΕΦΚ στο κρασί καθίσταται μηδενικός.
 
Όπως προκύπτει από τις εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις προς εφαρμογή του νόμου 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152/2015 ) που θέσπισε τον ΕΦΚ στο κρασί και ειδικότερα του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ 2785/2015), οι κατά το άρθρο οριζόμενοι «μικροί οινοπαραγωγοί» του άρθρου 71 του ν. 2960/2001, δεν υπάγονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και κατά συνέπεια τα προϊόντα της Σ.Ο. 22.04 που παράγουν, τίθενται εκτός καθεστώτος αναστολής καταβολής του ΕΦΚ .
 
Η αριθμ. ΔΕΦΚ Β 1012980 ΕΞ 2015, θέσπισε τη δυνατότητα καταβολής του αναλογούντος ΕΦΚ από τους μικρούς οινοπαραγωγούς σε 4 ισόποσες δόσεις για τα αποθέματά τους, που κατείχαν στις 31.12.2015.
 
Κατ' αναλογίαν η ρύθμιση αυτή ίσχυσε και για τα έτη 2017 και 2018 και κατά συνέπεια ο ΕΦΚ υπολογίσθηκε και καταβλήθηκε εφ' όλης της φορολογητέας ποσότητας.
 
Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι είναι φορολογημένες ποσότητες οίνου της παραγωγικής περιόδου 2017/2018 οι οποίες είναι αδιάθετες από 1ης Ιανουαρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία δεν συντρέχουν προϋποθέσεις επιβολής ΕΦΚ στο κρασί αφού ο τελευταίος ,με βάση τα άρθρα 92 και 93 του ν. 4583/18.12.2018 (ΦΕΚ Α 212/2018) μηδενίζεται.
 
Οι ποσότητες, που έχουν ήδη φορολογηθεί είναι δυσχερές έως αδύνατον να διατεθούν στην αγορά, αφού εμπεριέχουν το ανταγωνιστικό μειονέκτημα διάθεσης τους σε υψηλότερες τιμές λόγω εμπεριεχόμενου ΕΦΚ ,σε σύγκριση με τους οινοποιούς που είχαν ή και έχουν συστήσεις φορολογική αποθήκης και από 1/1/2019 θα πωλούν τα προϊόντα τους χωρίς ΕΦΚ.
 
Μάλιστα η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώνει το σχετικό άρθρο 4 της ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015 για τους μικρούς οινοπαραγωγούς και στο σημείο 17 της υπ αριθμ: 1734/2018 αποφάσεώς του αναφέρει ότι: «Αντιθέτως, καμία διάταξη της Οδηγίας, ούτε άλλως τε και του ΕΤΚ, δεν εξαιρεί τα αγαθά αυτά, που δεν έχουν ακόμη διατεθεί στην κατανάλωση, από το καθεστώς της αναστολής, ούτε επιτρέπει να επιβληθεί στον μικρό οινοπαραγωγό να προκαταβάλει τον ΕΦΚ με την ολοκλήρωση της παραγωγής και πριν διαθέσει τα προϊόντα του στην αγορά. Το ειδικό καθεστώς των μικρών οινοπαραγωγών συνίσταται ακριβώς στο ότι (υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι είναι και κατά τα λοιπά συνεπείς περί την τήρηση των γενικών φορολογικών υποχρεώσεων που υπέχουν ως επιτηδευματίες) η τακτική τήρηση εκ μέρους τους των διατυπώσεων, βιβλίων και παραστατικών που προβλέπονται από την αμπελοοινική νομοθεσία αναπληρώνει τις γενικές υποχρεώσεις που συνοδεύουν το καθεστώς αναστολής, δηλαδή την υποχρέωση να διατηρούν φορολογική αποθήκη και να διακινούν τα προϊόντα τους με κάλυψη φορολογικού ΣΔΕ. Τούτο επιβεβαιώνεται από την ειδική μνεία στο άρθρο 40 της Οδηγίας ότι οι μικροί οινοπαραγωγοί υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία αυτή, η οποία θα ήταν περιττή αν επρόκειτο για απλή υπόμνηση υποχρεώσεων που είναι γενικές υποχρεώσεις όλων των οινοπαραγωγών. Άλλωστε, οι υποχρεώσεις ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των αμπελοοινικών προϊόντων από το αμπέλι μέχρι την λιανική πώληση, έτσι όπως εξειδικεύονται στις διατάξεις της ενωσιακής αμπελοοινικής νομοθεσίας, λόγω του αναλυτικού τους χαρακτήρα, αν έχουν τηρηθεί πιστά, φαίνεται να επιτρέπουν, κατ΄αρχήν, όλες τις φορολογικά κρίσιμες ελεγκτικές επαληθεύσεις και διασταυρώσεις.
 
Οι προαναφερόμενες διατάξεις καταδεικνύουν την αδικία, που επέφεραν οι συγκεκριμένες διατάξεις εις βάρος των μικρών οινοπαραγωγών, συμπεριλαμβανομένων και οινοποιείων που ,είτε εξ΄αιτίας οικονομικής αδυναμίας προέβησαν σε ρύθμιση με δόσεις καταβολής του ΕΦΚ και την 1/1/2019 διαθέτουν φορολογημένα αποθέματα, είτε διέθεσαν τα προϊόντα τους σε αποθήκες logistics και έχουν ήδη καταβάλλει τον ΕΦΚ .
 
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να επιστραφεί ο αχρεωστήτως καταβληθείς Ε.Φ.Κ. των αποθεμάτων παραγωγής 2017/2018 των μικρών οινοποιών και των αποθεμάτων σε αποθήκες logistics ,με ημερομηνία 31.12.2018, καθώς και να μην καταβληθούν ρυθμισθείσες δόσεις του Ε.Φ.Κ οι οποίες αφορούν προϊόν ,που θα τεθεί σε ανάλωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και αφορά φορολογηθείσες ποσότητες.
 
Πρακτικά ο υπολογισμός των φορολογημένων ποσοτήτων μπορεί να υπολογισθεί εάν από τα αποθέματα της 31.12.2018 των μικρών οινοποιείων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 4 της ΔΕΦΚΦ Β 5026381/ΕΞ 2015, αφαιρεθεί ο δηλωθείς όγκος παραγωγής περιόδου 2018/2019 (βάσει των δηλώσεων παραγωγής 2018/2019 αλλά με όρους Τελικού προϊόντος ) και συνεπώς η εναπομείνασα ως διαφορά ποσότητα, αντιστοιχεί στην φορολογηθείσα ποσότητα της περιόδου 2017/2018. Όσον αφορά τα πωληθέντα αποθέματα παραγωγής 2017/2018 σε αποθήκες logistics , ο υπολογισμός μπορεί να βασισθεί στις επίσημες απογραφές που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία .
 
Η ενέργεια αυτή εκτός των άλλων θα επιφέρει και συνταγματική ισότητα μεταξύ των παραγωγών στο χώρο των οινοποιείων.
Επί πλέον έχουμε τεκμηριώσει επαρκώς την πολιτική αναγκαιότητα μείωσης του Ε.Φ.Κ των ενδιάμεσων προϊόντων (γλυκών κρασιών) τα οποία παράγονται κυρίως στα ακριτικά νησιά της χώρας και στηρίζουν οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες (συνημμένη επιστολή). Η μείωση του ΕΦΚ των γλυκών κρασιών στα επίπεδα του 2009, θα επιφέρει μη άξια αναφοράς, μείωση εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό.